سبد خرید 0

مدت زمان باقی مانده تا شروع لایو ترید

لایو ترید شروع شد

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
لایو ترید شروع شد

لایو ترید

جهت مشاوره تخصصی به ما پیام دهید

نتیجه لایو ترید 22 آبان ماه 1402

31.5 دلار سود در مدت زمان یک ساعت لایو ترید

نتیجه لایو ترید 23 آبان ماه 1402

34 دلار سود در مدت زمان یک ساعت و نیم لایو ترید

ویدیو لایو ترید 23 آبان ماه 1402

نتیجه لایو ترید 24 آبان ماه 1402

68.65 دلار ضرر در مدت زمان یک ساعت و نیم لایو ترید

ویدیو لایو ترید 24 آبان ماه 1402

نتیجه لایو ترید 30 آبان ماه 1402

4 دلار ضرر در مدت زمان یک ساعت و نیم لایو ترید

لایو ترید 30 آبان 1402

ویدیو لایو ترید 30 آبان ماه 1402

نتیجه لایو ترید 1 آذر ماه 1402

53.4 دلار سود در مدت زمان یک ساعت و نیم لایو ترید

ویدیو لایو ترید 1 آذر ماه 1402

نتیجه همراهی با ما در آبان ماه

نتیجه لایو ترید 6 آذر ماه 1402

41.3 دلار سود در مدت زمان یک ساعت و نیم لایو ترید

ویدیو لایو ترید 6 آذر ماه 1402

نتیجه لایو ترید 7 آذر ماه 1402

65.95 دلار سود در مدت زمان یک ساعت و نیم لایو ترید

لایو ترید 907

ویدیو لایو ترید 7 آذر ماه 1402

نتیجه لایو ترید 14 آذر ماه 1402

133.98دلار سود در مدت زمان یک ساعت و نیم لایو ترید

ویدیو لایو ترید 14 آذر ماه 1402

نتیجه لایو ترید 15 آذر ماه 1402

12.64 دلار سود در مدت زمان یک ساعت و نیم لایو ترید

ویدیو لایو ترید 15 آذر ماه 1402

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://primetraderone.com/?p=13851