سبد خرید 0

لایو ترید

لایو ترید 14 اسفند ماه 1402 بازار آمریکا

لایو ترید 14 اسفند ماه 1402 بازار لندن

لایو ترید 1 اسفند ماه 1402 بازار آمریکا

لایو ترید 1 اسفند ماه 1402 بازار لندن

لایو ترید 31 بهمن ماه 1402 بازار آمریکا

لایو ترید 31 بهمن ماه 1402 بازار لندن

نتیجه لایو ترید 22 آبان ماه 1402

31.5 دلار سود در مدت زمان یک ساعت لایو ترید

نتیجه لایو ترید 23 آبان ماه 1402

34 دلار سود در مدت زمان یک ساعت و نیم لایو ترید

ویدیو لایو ترید 23 آبان ماه 1402

نتیجه لایو ترید 24 آبان ماه 1402

68.65 دلار ضرر در مدت زمان یک ساعت و نیم لایو ترید

ویدیو لایو ترید 24 آبان ماه 1402

نتیجه لایو ترید 30 آبان ماه 1402

4 دلار ضرر در مدت زمان یک ساعت و نیم لایو ترید

لایو ترید 30 آبان 1402

ویدیو لایو ترید 30 آبان ماه 1402

نتیجه لایو ترید 1 آذر ماه 1402

53.4 دلار سود در مدت زمان یک ساعت و نیم لایو ترید

ویدیو لایو ترید 1 آذر ماه 1402

نتیجه همراهی با ما در آبان ماه

نتیجه لایو ترید 6 آذر ماه 1402

41.3 دلار سود در مدت زمان یک ساعت و نیم لایو ترید

ویدیو لایو ترید 6 آذر ماه 1402

نتیجه لایو ترید 7 آذر ماه 1402

65.95 دلار سود در مدت زمان یک ساعت و نیم لایو ترید

لایو ترید 907

ویدیو لایو ترید 7 آذر ماه 1402

نتیجه لایو ترید 14 آذر ماه 1402

133.98دلار سود در مدت زمان یک ساعت و نیم لایو ترید

ویدیو لایو ترید 14 آذر ماه 1402

نتیجه لایو ترید 15 آذر ماه 1402

12.64 دلار سود در مدت زمان یک ساعت و نیم لایو ترید

ویدیو لایو ترید 15 آذر ماه 1402

نتیجه لایو ترید 21 آذر ماه 1402

32.2 دلار سود در مدت زمان یک ساعت و نیم لایو ترید

ویدیو لایو ترید 21 آذر ماه 1402

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://primetraderone.com/?p=13851